09 de març 2006

Llibertats

Powered by CastpostMentre Wagner musica les nostres mirades, em convides a volar.
Doncs, volem.