10 de maig 2007

Geometria i seny

Els vèrtex de l’orgull
són en mi curts i febles
i no s’inicien
ni moren en arestes
de recel.
La raó té moltes cares,sí
i la paciència límits preestablerts.
Així que busca en tu,
l’origen dels errors
que no encaixin
en la geometria
imperfecte dels meus actes,
potser, tal volta,
comprendràs que no hi ha pitjor
mal que el turment,
ni pitjor sort que la desgràcia.